Hoeveel plintregisters heeft u nodig?

Over het algemeen is het voldoende om langs de buitenmuren de plintregisters te monteren, zoals in onderstaand voorbeeld is aangegeven. Dat is het uitgangspunt bij het bepalen van het aantal meters plintregisters dat nodig is.


Plannen en meten

U meet in principe de lengte van de muren, en daaruit volgt de lengte van de benodigde plintregisters. Bij de planning moet rekening gehouden worden met plaats voor thermostaatkranen en afsluitventielen.

Een voorbeeld: De lengte van de muur is  4.25 meter.  

Ruimte voor de thermostaatkraan en afsluitventiel: 30 cm.

Lengte aan benodigde registers:  4.25 - 0.3 = 3.95 meter.

U kiest dan voor drie lengtes van 115 cm plus een lengte van 40 cm

Indien u ongeveer elke 50 cm een wandhouder wilt plaatsen heeft u 9 wandhouders nodig.


Toepassing in bestaande bouw

Ook in bestaande bouw met centrale verwarming komen de eigenschappen van de Ekowand plintverwarming volledig tot hun recht. Ook aan een binnenmuur kan plintverwarming aangelegd worden, bijvoorbeeld als de naastgelegen ruimte niet verwarmd wordt. Of, in een zogenaamde doorzonwoningen. Hier geeft Ekowand plintverwarming een beter ruimteklimaat. Onderstaande tekening is een voorbeeld van een mogelijke opstelling van de registers.


Slimme combinaties voor meer comfort

Woonkamer met radiatoren en koude buitenmuur
Woonkamer met radiatoren en koude buitenmuur
Met Ekowand wordt de koude uit de muur verdreven.
Met Ekowand wordt de koude uit de muur verdreven.

Ook met bestaande radiatoren onder de ramen, kan een buitenmuur koud aanvoelen. Door het aanbrengen van Ekowand aan de buitenmuur, wordt dit probleem verholpen. De ruimte voelt comfortabel en behaaglijk aan, en de radiatoren kunnen op een veel lagere stand gezet worden.